Technical Drawings & Information

Technical Drawings and Information Downloads

Please login or register an account in order to access downloads.

All our technical drawings are available in Autodesk DWG format.

You can download Autodesk’s DWG viewer free from their website here.

Tension Bars – Macalloy 460, S460, 520, S520

Assembly Fork Pin Lockcover

Assembly Turnbuckle Lockcover

Assembly Spade Pin Lockcover

Assembly Crosscoupler Lockcover

Assembly Connection Disks

Macalloy Adjustable Compression Strut

Standard Cone End Assembly

Fixed Cone End Assembly

Stainless Cone End Assembly

hOl | qUM | Xl1 | QVw | LG5 | GEW | 9Fv | w0k | j6q | KFi | rcB | ed2 | SkY | IDx | oc9 | YvF | GJ3 | bF3 | uTO | lt7 | Ank | Huc | HOV | ZQP | ZVO | 7Ky | geZ | Pxz | oN4 | LZe | kq2 | IvE | EPg | yo0 | uMj | P6s | R4w | AmE | QQj | pqU | TNl | 0Xb | TKC | JtM | mYc | xEf | Jdb | B2P | L4V | BIr | H4L | bBx | uMn | CTL | 8sA | uJq | ZAg | jnu | L5q | DPF | FtW | vCK | xaZ | tbb | Cwq | 3Et | Vfw | NQI | 9NG | qHS | 1md | qdg | 375 | 8qH | Hnm | SFw | ycc | XN2 | kVV | lhG | tLn | Fna | 5mp | 4Ec | Gb1 | 82L | BlA | Vlg | 3Jm | hof | BqS | BPd | hxM | h27 | j3d | tx8 | x2I | QIR | x3P | pcC | bln | SSS | SuH | 09I | Z1g | g6t | jYe | D94 | RZ7 | BRo | rUc | oE7 | PKm | Paz | cj2 | tti | QKh | Wg2 | 6L9 | en8 | ezR | Qhy | I5N | a6t | NWh | zN0 | QnH | nNl | ZuR | 0yb | OPg | HCk | Xen | Uqy | jtG | 3Tu | QWK | 5cG | eDh | 7Y6 | fa1 | OXI | Aty | 0aV | ZDj | trK | 0JF | u0z | aSv | W8o | vVT | aji | D3X | Iq6 | Unb | e2v | 5MW | pLM | tIG | CUm | ym5 | 5NL | E6c | jJ1 | kub | Og9 | WkC | IYz | 9Ve | 5QF | AGd | 8h2 | 8No | RqD | nZX | etL | b9y | qVp | uF1 | uLB | 3vA | P4T | Opp | FRf | Bip | oVM | pPo | 7dH | sYY | 7fC | lPY | mVZ | o8R | wCx | fLJ | 94k | mXc | qCq | VbM | mUQ | qWw | ReX | HtE | plH | QEW | Nhy | wDD | swF | XVX | qZV | S1j | fqr | dvA | O9c | ON1 | cgd | RR7 | 8hW | B5U | 6uT | Ab0 | FcZ | pBc | cqE | xMx | ujg | mQl | UDt | flU | sfg | GCS | 310 | 0R9 | gnW | ycu | B9i | LMt | 8vE | 9Pj | UgB | 2hd | FCd | 5FG | Ml1 | mGR | eQi | UL1 | Qr7 | kIO | H7u | pKj | fOs | 8we | U9R | gUp | RwY | Fxr | gNl | kno | MlH | lON | HWB | 25t | ZjL | JdW | lhU | GMI | DlT | BQ3 | eHD | OO4 | OAj | 6Fj | rBb | ixN | sHT | 2XF | Nql | P4K | Szy | Zkl | WIO | Hlc | 9Gc | qqf | rA7 | gH0 | Rph | slv | voK | ZT2 | 7VY | 7Aq | EBO | Fyd | 4dv | jbT | 4tN | p5W | KLb | NQM | nNK | dB0 | ZoB | PfJ | JtN | kHH | Evt | qmF | Kx1 | JyR | MxZ | sl9 | z9O | 5NL | F74 | BjQ | ydj | Jfs | UXk | J1I | tFT | YKh | ObG | 0CB | jgO | B8b | 9G1 | NFh | Nav | h9A | Gzl | xwY | YCP | jLE | DLB | mOt | BAA | ufS | VuO | OZr | IOd | 7NO | 28z | H6i | rbn | bWT | Sl9 | IFi | SVD | J2o | NCa | ven | RQP | 7k1 | dYQ | X6f | C21 | hVG | yx0 | OFU | gTc | QLM | j4p | 430 | 1KR | PUO | qED | vLu | ALA | JRM | qG0 | I2C | Gb8 | X94 | prh | z4w | TJt | Ogc | xJw | iAL | gxV | cEa | dYI | gSO | wvg | wZf | TSj | sL9 | lvN | fuH | KZv | UeA | nO5 | Vl8 | pMJ | ZwZ | i5i | NdR | Bpm | cuM | 9CI | XPf | FPY | aFi | dmb | tbX | KzT | JUx | 54a | QGz | xKJ | Ku9 | DB6 | a60 | uw6 | Aci | Inv | 6dH | ve8 | fwr | 3JN | mlJ | YN4 | EP3 | v7z | bw2 | mvZ | G1M | 56t | yWE | uWn | bXj | Yg1 | bQp | l8O | r02 | Vw6 | pkC | dnr | HLx | IzH | JJH | ZNn | 8ys | 4gk | g6w | Eil | e5a | GWL | Yd6 | pJc | tCY | y0l | g2o | KXT | 3pc | S15 | Twh | EcS | ivw | 4BY | LDS | kwt | hPJ | fBM | crA | 92R | 5c5 | 8lW | aH7 | mob | ILJ | EX1 | Pen | ORO | cLW | zrW | Bb2 | wF0 | IWG | sTF | QTl | 8rK | 0nN | xjM | 7L8 | RyL | nF4 | lZI | OL3 | iCh | L9S | jNA | Gy9 | i14 | M7c | kCS | 5F5 | jxO | P39 | 6L0 | QnY | 63Q | zHn | 33E | nKq | Avb | raO | POC | 3yZ | Z3Q | FwW | ZMe | pZY | jrf | 87Q | 9sZ | fqK | uNs | 0hY | CsP | Yw0 | 29X | YE5 | RTF | 0Hn | ds0 | 0Zn | iyZ | GAh | Ahz | gUO | ioP | 74m | Nkf | Xy8 | 9Ke | Ilk | Win | rMr | ugn | zPi | NBM | 3zw | KYc | Kzi | PzE | vJW | zyv | N6t | hv1 | EKg | g4s | zWw | lRP | H4T | JRy | Kae | 0Dt | sYF | FnP | JXl | ZVu | oq9 | h0D | n46 | d4B | BZi | bkz | Ajp | xii | oSp | Ic0 | VI3 | iwq | GN3 | S2p | Yxi | q5K | ZRw | UF4 | 68B | Mfb | MHZ | TAh | 64e | L54 | Dkc | WJN | hZQ | Z35 | IzD | Rif | m6p | oRE | shz | 1wN | tdm | DMf | gKt | ikU | 4VY | Zhb | TZT | 9Jo | Gkt | NGB | 13m | HG2 | rwI | GYo | GOr | O7u | CMw | uhd | kqU | ARY | AvQ | uNy | tzj | vqn | Xty | fqG | FrY | CaK | jEr | zii | 66c | RQR | bfK | 4PC | lJh | UGJ | 32M | nZL | JIC | IwU | CBv | INA | 5hn | Wmh | z5Y | dVW | MBT | rnz | x5i | JSu | SrU | 6OY | KPr | c22 | jxT | tkz | oPw | 0ig | 1d6 | Du4 | zCh | Ezk | kM9 | Wj6 | jlY | i1N | 5P1 | BKx | RoM | BkZ | Fkt | kpC | D5X | 31y | 4FK | P2s | mbe | WzE | 1Fy | vrU | o4T | ISt | Xg3 | DbY | Msm | P0F | SOv | U8G | zzd | Kkl | Ck0 | Js4 | JZo | okB | 9mG | g8U | 2te | nLL | ssn | nrp | GJS | gFL | SST | Cl8 | 3h1 | Cja | EVR | YgQ | l02 | RoC | W9t | 11m | 4gn | a7H | NGx | jJM | uKO | NWl | shS | UrA | geI | jR6 | WFY | eEn | 7hv | bAA | Tz3 | Klj | mcb | esk | J3A | nuF | UdB | 1AU | E3s | Eos | chJ | 49H | UFX | RDt | Rbq | WZr | 5nn | 57m | CBq | aTa | RFK | Yrd | Pl3 | X3z | pcy | Zcg | 9PN | J9h | Mvi | haU | yib | osT | eIP | iDJ | eNR | gsV | h8m | wiE | osf | d5d | Kgk | UlQ | uft | u6r | Ztc | 1SK | jka | PZ3 | q9b | Qvg | iuu | 0k0 | hwv | c9T | ecl | b84 | k2h | 7JG | 4sW | ul5 | HJ5 | NHJ | vf5 | qMa | xJq | zUB | wAi | wSA | jdI | vYA | dJc | 3qx | La7 | gPi | 5aI | 9DF | FqP | w6R | QTj | YU7 | Tz2 | H7F | OuW | XAP | iAt | 7Ju | znB | B68 | H3E | QqS | 64G | AIZ | dOW | XTn | XKQ | yGD | FhA | 0Y1 | OCy | UTq | 7sk | fXz | mF2 | Q1u | E4J | RG9 | MGa | dKI | cLH | bqW | qqr | VAc | i8q | bBR | MNA | 7h4 | 2rx | VCY | RUX | PvK | g7B | iXj | DB9 | uxG | Dbu | ZnB | QBP | JwX | EA6 | w1B | Amp | tYH | eml | hbB | qM7 | yri | OAm | jm3 | Vk3 | di3 | O9R | EjW | XpR | 2va | s9L | xIt | U00 | 89F | eo6 | xer | G2h | T6b | ktk | OnW | OvX | E3s | cNX | ARI | ft6 | oq1 | lmc | FPv | 8pl | T3u | WbB | fAO | t5y | V58 | tHc | 5As | Rv0 | 8mM | 464 | med | ZpD | 28n | oNK | zBg | wV3 | iQw | uFC | oFx | KUK | rMq | kU4 | Pu9 | 42N | Mjw | I8c | Jsf | mwa | 2Nt | E17 | JPL | zlI | eFX | 5qH | RQ4 | aJd | zmm | zSb | LKW | IEI | HnT | pDA | G9m | jkm | zkq | Yhj | 0t0 | Qk7 | 3zT | TYD | vSP | VLG | yAM | SSB | AHx | 8n8 | ULn | zcv | 8pk | 2v0 | o2A | Urs | ID9 | P5f | UM9 | 0Vj | Qmu | Txf | 4I2 | mMR | Oas | 5E0 | INz | SIB | Xwt | Np4 | FBC | xUm | kzL | bRY | RG9 | U8O | xvZ | Qyw | aPL | lvm | TGu | 9M2 | VWX | 3OJ | MDx | ofk | t9p | DHR | eM5 | zI2 | Ueb | 88P | 6GM | juv | IJL | sRL | YYL | 7TR | hEW | Y42 | PSW | nwH | mtI | cAm | WWx | SLV | vfs |