JAKOŚĆ MACALLOY

Macalloy posiada aktualne certyfikaty zgodne z przepisami BS EN ISO 9001:2015 i pracuje wg wymogów FPC (Zakładowej Kontroli Produkcji) BS EN 1090 klasy wykonania poziomu 3.

W przypadku naszych Systemów Macalloy 1030 posiadamy Europejskie Zatwierdzenie Techniczne 07/0046, które zostało utworzone wobec EOTA Europejskiego Dokumentu Oceny EAD 160004-00-0301. System 1030 spełnia Normy Krajowe we Francji oraz został zatwierdzony przez francuską jednostkę certyfikowaną ASQPE. Zgodnie z wymogami EAD 160004-00-0301, wdrożono w fabryce test kontroli produkcji. Jest to warunek wstępny EAD 160004-00-0301, który wymaga, by pręty spełniały wstępne standardy europejskie prEN 10138.

Systemy Cięgien Prętowych Macalloy posiadają własne Europejskie Zatwierdzenie Techniczne 17/0849, które zostało utworzone wobec wymagań EOTA Europejskiego Dokumentu Oceny EAD 200032-00-0602 z planami zakładowej kontroli produkcji w miejscu tego systemu.

Zarówno ETA07/0046, ETA17/0849, BS EN1090 jak i akredytacja 9001:2015 są kontrolowane dwa razy w roku przez notyfikowaną jednostkę zatwierdzającą BBA – British Board of Agrément.

Pręty oraz mocowania są poddawane rutynowej kontroli, zgodnie z przepisami Zakładowej Kontroli Produkcji – FPC, ustanowionej przez wymagania ETA. Na miejscu dysponujemy odpowiednim osprzętem dla dokonania załadunku we własnym zakresie zespołu cięgien, aż do 2500kN.