MACALLOY KALİTESİ

Macalloy, BS EN ISO 9001:2015 hükümlerine uygun bir kalite güvence sistemi işletmekte olup BS EN 1090’ın FPC gereksinimlerine göre seviye 3 yürütme sınıfında çalışmaktadır.
Macalloy 1030 Sistemlerimiz için, EOTA Avrupa Değerlendirme Belgesi EAD 160004-00-0301’e karşı oluşturulan 07/0046 Avrupa Teknik Onayına sahibiz. EAD 160004-00-0301 gereksinimlerine uygun olarak, fabrika üretim kontrol test planı uygulanmaktadır. Çubukların Avrupa standardı prEN 10138’e uygun olması, EAD 160004-00-0301’in ön şartlarından biridir.

Macalloy Gergi Çubuğu sistemleri ayrıca, bu sistem için de fabrika üretim kontrol planları ile birlikte EOTA Avrupa Değerlendirme Belgesi EAD 200032-00-0602 gerekliliklerine karşı oluşturulan 17/0849 Avrupa Teknik Onayına sahiptir.
ETA07/0046, ETA17/0849, BS EN1090 ve 9001:2015 akreditasyonları, sertifikalı onay organı BBA-İngiliz Anlaşma Kurulu tarafından her iki yılda bir denetlenmektedir.
Barlar ve rakorlar, ETA gereksinimleri uyarınca Fabrika Üretim Kontrolleri – FPC’ye göre düzenli olarak test edilir ve sahada 2500kN’ye kadar test tendonu düzenekleri yüklemek için kurum içi tesislerimiz bulunmaktadır.